สถานที่ตั้ง

เลขที่ 55/52 หมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร

+66 81 984 4956

อีเมล

bsn.chemtai@gmail.com